Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647813 obálek a 797865 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Organická chemie

( Periodikum / Číslo: 1 )Autor: McMurry, John, Budka, Jan, Cibulka, Radek, Dvořák, Dalimil, Kvíčala, Jaroslav, Lhoták, Pavel a Svoboda, Jiří
Rok: 2015
ISBN: 9788070809303
ISBN: 9788021447691
NKP-CNB: cnb002509121
OCLC Number: (OCoLC)939571143
OKCZID: 124291385
Vydání: Vydání první


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Učebnice J. McMurryho Organická chemie patři mezi standardní příručky, podle kterých se studenti na řadě světových univerzit učí základům moderní organické chemie. Překlad aktuálního 6. vydání byl vyvolán potřebou poskytnout studentům českých univerzit a vysokých škol kvalitní učebnici organické chemie, neboť poslední učebnice vysokoškolského typu vyšla v roce 1969. Text učebnice je rozdělen do 31 kapitol. Jejich členění odpovídá dnešnímu modernímu pojetí výuky organické chemie a spojuje tradiční přistup výkladu podle funkčních skupin s přístupem mechanistickým. Postupuje se přitom od jednoduchých sloučenin (alkany, alkeny) ke složitějším. Tento přístup jistě ocení studenti, kteří k předmětu přistupují nově a ještě nejsou příliš obeznámeni s delikátnostmi mechanismů reakcí. Důraz je kladen na vysvětlování základních mechanismů reakci a jejich podobnosti. Problematika je řazena modulárním způsobem, a tak kapitoly 3-8 zahrnují chemii uhlovodíků kapitoly 12-14 výklad principů spektroskopických metod používaných pro identifikaci organických látek, kapitoly 15 a 16 reaktivitu aromatických uhlovodíků, kapitoly 17 a 18 chemii kyslíkatých a sirných derivátů, kapitoly 19-23 diskutují chemii karbonylových sloučenina kapitoly 25-28 se zabývají chemii nejdůležitějších skupin biomolekul. Učebnice obsahuje pět dodatků. Grafická úprava knihy, přehledné členění kapitol, barevné obrázky a zvýraznění změn, ke kterým dochází v průběhu reakce, významně usnadňuje orientaci a pochopení transformaci které se v organických molekulách odehrávají. Součástí učebnice je možnost interaktivního řešení úloh a problémů a možnost testování nabytých znalosti na webových stránkách vydavatele originálu. Tato možnost je k dispozici i českým studentům, a v učebnici byly proto na tyto webové stránky zachovány příslušné odkazy.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)