Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2649875 obálek a 799083 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Patologická fyziologie: praktikumAutor: Sobotka, Pavel a Univerzita Karlova
Rok: 2012
ISBN: 9788024621289
NKP-CNB: cnb002434876
OCLC Number: (OCoLC)829661946
OKCZID: 111814264

Citace (dle ČSN ISO 690):
SOBOTKA, Pavel. Patologická fyziologie: praktikum. 4., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 108 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)