Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2874738 obálek a 865765 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Urologie pro medikyRok: 2015
ISBN: 9788024630083
OKCZID: 123676712

Citace (dle ČSN ISO 690):
HANUŠ, Tomáš a Petr MACEK. Urologie pro mediky. Vydání první. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015, 305 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-3008-3.


Anotace

 

Učebnice Urologie pro mediky je určena především studentům všeobecného lékařství na lékařských fakultách. Vzhledem k vysoké četnosti urologických onemocnění v populaci a časté potřebě mezioborové spolupráce při jejich diagnostice a léčbě se však může stát užitečným přehledem základních informací z oboru urologie a dětské urologie nejen pro mediky, ale i pro rezidenty ve specializační přípravě v oborech chirurgie, gynekologie, všeobecné lékařství, nefrologie, onkologie a dalších.Publikace je členěna do 24 kapitol, jejichž osnovu zpravidla tvoří epidemiologie, diagnostika a terapie jednotlivých nozologických jednotek. Obsahuje problematiku dětské urologie se zaměřením zejména na kongenitální vady urogenitální soustavy. Samostatné kapitoly jsou věnovány traumatům, zánětům, urolitiáze, inkontinenci ad.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
eReading.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)