Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1679554 obálek a 327321 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mikrobiologie | Schindler Jiří - e-kniha

Rok: 2014
ISBN: 9788024747712
NKP-CNB: aba008-med00183944

Citace (dle ČSN ISO 690):
SCHINDLER, Jiří. Mikrobiologie: pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014, 215 s. Sestra. ISBN 978-80-247-4771-2.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Srovname.cz 246.00 Kč
Flexibooks 254.00 Kč
Československá bibliografická databáze
Zboží.cz 224.00 Kč
eReading.cz 254.00 Kč
GRADA Publishing, a.s. 254.00 Kč


Anotace

Druhé, doplněné a přepracované vydání učebnice pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství, vyšších odborných zdravotnických škol, přírodovědných oborů, pro žáky zdravotnických škol a gymnázií, asistenty hygienické služby, nutriční terapeuty. Text je doplněn tabulkami, grafy a fotografiemi.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.196.215...)