Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1565207 obálek a 306089 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mikrobiologie

Autor: Jiří Schindler
Rok: 2014
ISBN: 9788024747712
NKP-CNB: aba008-med00183944

Citace (dle ČSN ISO 690):
SCHINDLER, Jiří. Mikrobiologie: pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014, 215 s. Sestra. ISBN 978-80-247-4771-2.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Srovname.cz 246.00 Kč
Flexibooks 254.00 Kč
Československá bibliografická databáze
Zboží.cz 224.00 Kč
eReading.cz 254.00 Kč


Anotace

Stručná učebnice zaměřená na studující, pro něž je klinická mikrobiologie součástí zdravotnického vzdělání. Vědomosti o vybraných druzích bakterií, virů, hub a parazitických prvoků mají napomáhat orientaci v mikrobiologii denní zdravotnické praxe. Kniha je určena studujícím bakalářského studia ošetřovatelství, nutričním terapeutům, studentům VOŠ, zdravotnických škol, přírodovědných oborů a gymnázií a asistentům hygienické služby. Je bohatě dokumentována tabulkami, grafy a fotografiemi.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.145.124...)