Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647813 obálek a 797865 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Oční lékařství | Kuchynka Pavel, kolektivISBN: 9788024750798
OKCZID: 127470950

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUCHYNKA, Pavel. Oční lékařství. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, 903 s. ISBN 978-80-247-5079-8.


Anotace

 

Zcela přepracované a doplněné vydání úspěšné monografie, jejíž předchozí vydání získalo četná odborná ocenění, obsahuje 516 obrázků, schémata, grafy a 135 tabulek. Součástí knihy je i CD-ROM, na němž naleznete kompletní obrazovou dokumentaci – celkem 1111 fotografií!

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

GRADA Publishing, a.s.


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)