Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2649900 obálek a 799086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařstvíAutor: Zadák, Zdeněk a Havel, Eduard
Rok: 2017
ISBN: 9788027102822
NKP-CNB: cnb002942190
OCLC Number: (OCoLC)1022796216
OKCZID: 127834040

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZADÁK, Zdeněk. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 2., doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. 424 stran.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Téměř po 10 letech vychází zcela přepracovaná vynikající publikace, která získala četná odborná ocenění. Je určena intenzivistům, internistům, lékařům emergency oddělení a lékařům všech spolupracujících oborů.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

GRADA Publishing, a.s.
eReading.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)