Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2649875 obálek a 799083 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Systém péče o zdraví a zdravotnictví : východiska, základní pojmy a perspektivyAutor: Jan Holčík, Pavlína Káňová, Lukáš Prudil
ISBN: 9788070135754
NKP-CNB: boa001-mzk01001474020
OKCZID: 118305918

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOLČÍK, Jan. Systém péče o zdraví a zdravotnictví: východiska, základní pojmy a perspektivy. Vydání druhé upravené. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2015. 115 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)