Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2649900 obálek a 799086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Péče o kriticky nemocné dítěAutor: Jaroslava Fendrychová, Michal Klimovič
ISBN: 9788070135921
NKP-CNB: cnb003027456
OCLC Number: (OCoLC)1066050697
OKCZID: 127971848

Citace (dle ČSN ISO 690):
FENDRYCHOVÁ, Jaroslava a Michal KLIMOVIČ. Péče o kriticky nemocné dítě. Vydání: druhé přepracované a rozšířené. V Brně: Národní centrum ošetřovatelstv�� a nelékařských zdravotnických oborů, 2018. 420 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury