Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2649875 obálek a 799083 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Záněty hltanuAutor: Pavel Komínek, Viktor Chrobok, Jaromír Astl, Petr Širůček, Josef Bavor
ISBN: 9788073111649
NKP-CNB: cnb002881199
OKCZID: 127612534

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOMÍNEK, Pavel, Viktor CHROBOK, Jaromír ASTL a Petr ŠIRŮČEK. Záněty hltanu. 3., aktualizované vydání. Ilustroval Josef BAVOR. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2016, 312 s. Medicína hlavy a krku. ISBN 978-80-7311-164-9.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)