Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647813 obálek a 797865 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

GlaukomISBN: 9788073454739
OKCZID: 127484189

Citace (dle ČSN ISO 690):
RŮŽIČKOVÁ, Eva. Glaukom: průvodce ošetřujícího lékaře. 2. aktualizované vydání. Praha: Maxdorf, 2016, 101 s. Farmakoterapie pro praxi, sv. 72. ISBN 978-80-7345-473-9.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)