Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2874738 obálek a 865765 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hypertenze a ledvinyAutor: Monhart, Václav
Rok: 2007
ISBN: 9788073870027
NKP-CNB: cnb001759963
OCLC Number: (OCoLC)190778659
OKCZID: 110262270
Vydání: 2., rozš. a přeprac. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MONHART, Václav. Hypertenze a ledviny. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2007, 207 s. ISBN 978-80-7387-002-7.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Publikace popisuje onemocnění ledvin vyvolávající hypertenzi, velká část je věnována její léčbě. Pro neurology, internisty i praktické lékaře.

Zdroj anotace: NKPDostupné zdroje

NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)