Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1734720 obálek a 416184 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zdravotnické právo

Autor: Petr Šustek
ISBN: 9788075523211
OCLC Number: (OCoLC)972608201
NKP-CNB: cnb002813015

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠUSTEK, Petr a Tomáš HOLČAPEK. Zdravotnické právo. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer , 2016, 850 s. ISBN 978-80-7552-321-1.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
eReading.cz 1485.00 Kč


Anotace

Multidisciplinární povaha zdravotnického práva, která ve své podstatě pramení ze vzájemného prolínání medicíny, práva a etiky, přináší v praxi řadu otázek, na které předkládaná monografie nabízí odpovědi. Autoři se podrobně věnují všem tématům tohoto oboru - od medicínského (lékařského) a farmaceutického práva přes organizaci zdravotní péče, právo zdravotnických pracovníků včetně povinné mlčenlivosti až po práva pacienta včetně jeho informovaného souhlasu a otázky odpovědnosti (ať už trestněprávní, nebo soukromoprávní). Nevyhýbají se ani tématům, jako je eutanazie nebo medicínský výzkum.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.198.86...)