Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2914743 obálek a 881912 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Antitrust : taking on monopoly power from the gilded age to the digital ageAutor: Amy Klobuchar
ISBN: 9780525563990
OKCZID: 128907770

Citace (dle ČSN ISO 690):
KLOBUCHAR, Amy. Antitrust: taking on monopoly power from the gilded age to the digital age. First Vintage Books edition. New York: Vintage Books, a Division of Penguin Random House LLC, 2022. xvi, 607 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)