Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Aesthetics and its discontentsAutor: Jacques Rancière
Rok: 2009
ISBN: 9780745646312
OCLC Number: (DE-599)GBV600268314
OKCZID: 115239586

Citace (dle ČSN ISO 690):
RANCIÈRE, Jacques. Aesthetics and its discontents. Překlad Steve CORCORAN. Malden: Polity Press, c2009. 143 s.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)