Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907967 obálek a 878235 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

A subversive gospel : Flannery O´Connor and the reimagining of beauty, goodness, and truthAutor: Michael Mears Bruner
ISBN: 9780830850662
OKCZID: 128017807

Citace (dle ČSN ISO 690):
BRUNER, Michael Mears. A subversive gospel: Flannery O´Connor and the reimagining of beauty, goodness, and truth. Downers Grove, IL: IVP Academic, [2017]. xiv, 243 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)