Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

The big book of simulation modeling : multimethod modeling with AnyLogic 6Autor: A. V. Borščev
ISBN: 9780989573177
OKCZID: 113909981

Citace (dle ČSN ISO 690):
BORŠČEV, A. V. The big book of simulation modeling: multimethod modeling with AnyLogic 6. [S.l.]: AnyLogic North America, c2013. 612 s.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)