Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2749365 obálek a 845773 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Children's rights : a commentary on the Convention on the Rights of the Child and its protocolsAutor: Wouter Vandenhole, Gamze Erdem Türkelli, Sara Lembrechts
ISBN: 9781786433121
OKCZID: 128282704

Citace (dle ČSN ISO 690):
VANDENHOLE, Wouter. Children's rights: a commentary on the Convention on the Rights of the Child and its protocols. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019. xli, 518 stran. Elgar commentaries.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)