Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171247 obálek a 536592 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Advanced introduction to private international law and procedure

Autor: Peter Hay
ISBN: 9781786436788
NKP-CNB: bod010-006458316
OKCZID: 128017799

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAY, Peter. Advanced introduction to private international law and procedure. Cheltenham, UK ;, Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, [2018]. xi, 147 stran. Elgar advanced introductions.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.97...)