Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907389 obálek a 877850 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hands-on deep learning algorithms with Python : master deep learning algorithms with extensive math by implementing them using TensorFlowAutor: Sudharsan Ravichandiran
ISBN: 9781789344158
OKCZID: 128456412

Citace (dle ČSN ISO 690):
RAVICHANDIRAN, Sudharsan. Hands-on deep learning algorithms with Python: master deep learning algorithms with extensive math by implementing them using TensorFlow. First published. Mumbai: Packt, 2019. x, 493 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)