Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2747094 obálek a 845224 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Basic method validationAutor: James O. Westgard, Nils Person, Sten A. Westgard
ISBN: 9781886958333
OKCZID: 128550925

Citace (dle ČSN ISO 690):
WESTGARD, James O. Basic method validation. 4th edition. Madison, WI: Westgard QC, Inc., [2020]. 312 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)