Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2914039 obálek a 881551 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Le livre des cerémoniesAutor: Constantinus Porphyrogenitus, VII., Gilbert Dagron, Bernard Flusin, Michel Stavrou
ISBN: 9782916716701
NKP-CNB: old012-0319300
OKCZID: 128452759

Citace (dle ČSN ISO 690):
DAGRON, Gilbert, ed., FLUSIN, Bernard, ed. a STAVROU, Michel, ed. Le livre des cerémonies. Paris: Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, 2020. 475 stran. Corpus fontium historiae byzantinae. Series Parisiensis, Volumen LII/5.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)