Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2919988 obálek a 884546 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Böhmisch-Bairische Wortverwandtschaften = Česko-bavorské příbuznosti slovAutor: Harald Bäumler
ISBN: 9783000243820
OKCZID: 128499883

Citace (dle ČSN ISO 690):
BÄUMLER, Harald. Böhmisch-Bairische Wortverwandtschaften =: Česko-bavorské příbuznosti slov. Amberg: Harald Bäumler-Arboreus, 2008. 63 s.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)