Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2449027 obálek a 685398 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Czech democracy in crisis

Autor: Astrid Lorenz, Hana Formánková
ISBN: 9783030400057
OKCZID: 128487225

Citace (dle ČSN ISO 690):
LORENZ, Astrid, ed. a FORMÁNKOVÁ, Hana, ed. Czech democracy in crisis. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, [2020]. xi, 278 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (18.204.2...)