Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2462928 obálek a 692000 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Duden, Das Herkunftswörterbuch : Etymologie der deutschen Sprache ; [die Geschichte der deutschen Wörter bis zur Gegenwart ; 20 000 Wörter und Redewendungen in ca. 8 000 Artikeln]

Rok: 2001
ISBN: 9783411040735
OKCZID: 110077035
Vydání: 3., völlig neu bearb. und erw. Aufl.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Duden: Etymologie der deutschen Sprache. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Aufl. Editor Matthias WERMKE. Mannheim: Dudenverlag, c2001, 960 s. Der Duden in 12 Bänden, 7. ISBN 3-411-04073-4.


Anotace

 

This dictionary explains the etymologies of word, such as the development of a word from the language it had originated in, the cognates of a word in other languages, and what it originally meant. It also explains modern foreign words and the origin of over 400 idioms.


Dostupné zdroje

Amazon


Přidat komentář a hodnocení

Od: (18.212.120...)