Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748194 obálek a 845485 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

100 KinderAutor: Christoph Drösser, Nora Coenenberg
ISBN: 9783522305372
OKCZID: 128923853

Citace (dle ČSN ISO 690):
DRÖSSER, Christoph. 100 Kinder. Ilustrace Nora COENENBERG. 7. Auflage. Stuttgart: Gabriel, 2021. 103 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)