Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Iron oxides in the laboratory : preparation and characterization



Autor: U. Schwertmann, R.M. Cornell
Rok: 2000
ISBN: 9783527296699
OKCZID: 113718427

Citace (dle ČSN ISO 690):
SCHWERTMANN, Udo. Iron oxides in the laboratory: preparation and characterization. Second, completely revised and extended edition. Weinheim: Wiley-VCH, 2000. xviii, 188 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)