Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2914375 obálek a 881714 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Principles and practice of heterogeneous catalysisAutor: J. M. Thomas, W. J. Thomas
ISBN: 9783527314584
OKCZID: 125760458

Citace (dle ČSN ISO 690):
THOMAS, J. M. Principles and practice of heterogeneous catalysis. Second, revised edition. Weinheim: Wiley-VCH Verlag G,bH & Co. KGaA, [2015]. xx, 744 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)