Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Velký ilustrovaný atlas světa

Rok: 1998
ISBN: 9783575157713
NKP-CNB: cnb000312341
OKCZID: 110344035
Vydání: 4. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Velký ilustrovaný atlas světa [kartografický dokument]. Překlad Antonín KŘÍŽ, překlad Helena KHOLOVÁ. Aktualizované vydání 1999. Hamburg: Falk, 1999. 1 atlas (372 stran).

Hodnocení: 4.0 / 5 (1 hlasů)


Anotace

 

Tento ATLAS podává na přehledných mapách podrobný a názorný portrét Země. Pomocí vhodných měřítek, zaručujících velkou míru vzájemné srovnatelnosti map, jsou jasně znázorněny jak rozmanité struktury reliéfu, tak kulturně krajinné prvky a sídla, hranice a dopravní cesty. ATLAS umožňuje optimální orientaci po celém světě. Do ATLASU jsou důsledně zapracovány neustálé proměny historickopolitických struktur. Kartografie je maximálně aktualizovaná a zachycuje už i hranice uvnitř Společenství nezávislých států a změny v Jugoslávii. Podrobný obsah, četné mapové přehledy a obsáhlý rejstřík s více než 110. 000 hesly poskytují mnohostranný přístup k obsahu díla. Aktuální ATLAS a moderní portrét naší planety vyžadují stále více základních vědomostí o vzniku Země, o koloběhu přírody a o přírodních fenoménech, o rozmanitých tvarech povrchu, o velkých ekosystémech a jejich přírodním vybavení. Obsáhlá textová část s brilantními kresbami a skicami, doplněnými často fotografiemi, srozumitelně vysvětluje mnohdy velmi komplexní souvislosti. Stavba Země, vznik horstev, doby ledové, ozónová vrstva, skleníkový efekt, uragány, ekosystém deštného lesa jsou jen příklady obsahové šíře této velké kapitoly ATLASU.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Můj antikvariát
Československá bibliografická databáze
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (35.173.35...)