Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2872968 obálek a 864900 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Professionelle Wahrnehmung und Analyse von Unterricht durch Mathematiklehrkräfte : eine fallrekonstruktive StudieAutor: Claudia Lazarevic, Gabriele Kaiser
ISBN: 9783658166366
OKCZID: 127837871

Citace (dle ČSN ISO 690):
LAZAREVIC, Claudia a KAISER, Gabriele, ed. Professionelle Wahrnehmung und Analyse von Unterricht durch Mathematiklehrkräfte: eine fallrekonstruktive Studie. Wiesbaden: Springer Spektrum, [2017]. xi, 315 stran. Perspektiven der Mathematikdidaktik.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)