Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907389 obálek a 877850 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Die Akademien der Wissenschaften in Zentraleuropa im Kalten Krieg : Transformationsprozesse im Spannungsfeld von Abgrenzung und AnnäherungAutor: Johannes Feichtinger, Heidemarie Uhl, Alena Míšková, Martin Franc
ISBN: 9783700181989
OKCZID: 128036348

Citace (dle ČSN ISO 690):
FEICHTINGER, Johannes, ed. a UHL, Heidemarie, ed. Die Akademien der Wissenschaften in Zentraleuropa im Kalten Krieg: Transformationsprozesse im Spannungsfeld von Abgrenzung und Annäherung. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, [2018]. 565 stran. Sitzungsbericht / Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse, 890. Band.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)