Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2615024 obálek a 781067 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band X, Die kulturelle Leben : Akteure-Tendenzen-AusprägungenAutor: Andreas Gottsmann, Stefan Wedrac, Helmut Rumpler, Luboš Velek
ISBN: 9783700186618
OKCZID: 128815517

Citace (dle ČSN ISO 690):
GOTTSMANN, Andreas, ed. a WEDRAC, Stefan, ed. Das kulturelle Leben: Akteure - Tendenzen - Ausprägungen. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, [2021]. 2 svazky (xvii, xiv, 2074 stran). Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Band X/1,2.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)