Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2702167 obálek a 826726 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

ABGB : Praxiskommentar. Band 6, §§ 1293-1503 ABGBAutor: Georg E. Kodek, Michael Schwimann
ISBN: 9783700759133
OKCZID: 127527710

Citace (dle ČSN ISO 690):
KODEK, Georg E., ed. ABGB: Praxiskommentar. 4., neu bearbeitete Auflage. Wien: LexisNexis, 2016. xl, 1642 stran. Kommentar.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)