Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Berufsziel Übersetzen und Dolmetschen : Grundlagen, Ausbildung, ArbeitsfelderAutor: Mira Kadrić, Klaus Kaindl
ISBN: 9783825244545
OKCZID: 128949339

Citace (dle ČSN ISO 690):
KADRIĆ, Mira, ed. a KAINDL, Klaus, ed. Berufsziel Übersetzen und Dolmetschen: Grundlagen, Ausbildung, Arbeitsfelder. Tübingen: A. Francke Verlag, [2016]. vi, 340 stran. Utb, 4454.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)