Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2913591 obálek a 881379 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Agnes von Böhmen und die Klosteranlage der Klarissen und Frantiskaner in Prag: Leben und Institution, Legende und Verehrung



Autor: Felskau, Christian-Frederik
Rok: 2008
ISBN: 9783883094274
OKCZID: 110159368

Citace (dle ČSN ISO 690):
FELSKAU, Christian-Frederik. Agnes von Böhmen und die Klosteranlage der Klarissen und Franziskaner in Prag: Leben und Institution, Legende und Verehrung. Nordhausen: Traugott Bautz, c2008, 1235 s. ISBN 978-3-88309-427-4.


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR (dostupné pouze v této knihovně)



Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)