Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2390480 obálek a 597931 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Češi a Němci společné dějiny - rozdělená přítomnost - budoucnost Evropy

Rok: 2003
ISBN: 9783924020026
OKCZID: 110458639

Citace (dle ČSN ISO 690):
PUSTEJOVSKY, Otfrid. Češi a Němci: společné dějiny - rozdělená přítomnost - budoucnost Evropy = Deutsche und Tschechen : = gemeinsame Geschichte - getrennte Gegenwart - Zukunft Europa. Mnichov :, Praha: Ackermann-Gemeinde ;, Nadace Bernarda Bolzana


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.80.5...)