Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437931 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ikonographie und Ikonologie

Rok: 2004
ISBN: 9783937111094
OKCZID: 110038670

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOPP-SCHMIDT, Gabriele. Ikonographie und Ikonologie: eine Einführung. Köln: Deubner Verlag für Kunst, Theorie & Praxis, c2004, 191 s. Kunst & Wissen. ISBN 3-937111-09-3.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Amazon


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.215.177...)