Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2612287 obálek a 777840 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Biblické příběhy : Starý zákon pro mládežAutor: Ivan Olbracht, Gustave Doré
ISBN: 9788000063263
NKP-CNB: cnb003351838
OKCZID: 128661361

Citace (dle ČSN ISO 690):
OLBRACHT, Ivan. Biblické příběhy: Starý zákon pro mládež. Ilustrace Gustave DORÉ. 7. vydání v Albatrosu. V Praze: Albatros, 2021. 119 stran.

Hodnocení: 3.4 / 5 (290 hlasů)


Anotace

 

Biblické příběhy zpracované osobitým způsobem předkládají moudrost Starého zákona a jsou určeny především mládeži.Převyprávění starozákonního děje o stvoření světa, Adamovi a Evě, Mojžíšovi, potopě světa, babylonském zajetí či o Davidovi a Goliášovi. Aby člověk porozuměl sám sobě, je třeba, aby poznal svou minulost. I proto je nahlédnutí do moudrosti a poselství příběhů “knihy knih" stále tak žádané a potřebné.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)