Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1895490 obálek a 472015 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Číslicové měřicí systémy

Autor: Petr Kocourek, Vladislav Jacák
Rok: 1994
ISBN: 9788001011096
NKP-CNB: boa001-mzk01000032345
OKCZID: 110537246

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOCOUREK, Petr a Vladislav JACÁK. Číslicové měřicí systémy. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1994, 336 s. ISBN 80-01-01109-7.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.157.61...)