Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2288231 obálek a 577082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Distribuované systémy

Autor: Jan
Rok: 2001
ISBN: 9788001023075
NKP-CNB: cnb000995789
OKCZID: 110513989

Citace (dle ČSN ISO 690):
JANEČEK, Jan. Distribuované systémy. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. 164 s.


Digitální objekty

Národní technická knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.175...)