Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2182671 obálek a 542249 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Parallel algorithms and computing

Autor: Tvrdík, Pavel, České vysoké učení technické v Praze
Rok: 2003
ISBN: 9788001028247
NKP-CNB: cnb001284606
OCLC Number: (OCoLC)56861406
OKCZID: 110592403

Citace (dle ČSN ISO 690):
TVRDÍK, Pavel. Parallel algorithms and computing. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003, 200 s. ISBN 80-01-02824-0.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.200.218...)