Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2291950 obálek a 577898 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kódování vnitřních stavů synchronního sekvenčního obvodu = Synchronous sequential circuit internal states coding

Autor: Hana Kubátová
Rok: 2005
ISBN: 9788001033333
NKP-CNB: cnb001584473
OCLC Number: (OCoLC)85163370
OKCZID: 110534583

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUBÁTOVÁ, Hana. Kódování vnitřních stavů synchronního sekvenčního obvodu =: Synchronous sequential circuit internal states coding. V Praze: České vysoké učení technické, 2005, 33 s. Habilitační přednášky, 25/2005. ISBN 80-01-03333-3.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.238.36...)