Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2173028 obálek a 537431 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Fyzika v kulturních dějinách Evropy; Od Leonarda ke Goethovi

Autor: Kraus, Ivo
Rok: 2009
ISBN: 9788001037164
NKP-CNB: nkc20071719716
OCLC Number: 188557014
OKCZID: 110260831

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRAUS, Ivo. Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Vyd. 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007, 276 s. ISBN 978-80-01-03716-4.
Zdroj:


Anotace

 

Kniha je druhou částí zamýšleného čtyřsvazkového díla Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Smyslem celého projektu je přiblížit čtenářům význam fyziky a její misto v kontextu kulturních dějin Evropy. První díl Starověk a středověk byl vydán v roce 2006. Významným osobnostem období renesance, které posunuly naše základní znalosti fyziky a příbuzných oborů a přispěly tak i k chápání světa jako celku, je věnováno 31 kapitol. Uvedené osobnosti vykazují širokou oblast aktivit, od filozofie, matematiky a fyziky přes ostatní přírodní vědy až k právům, ekonomii, popřípadě hudbě a výtvarnému umění. Pozornost čtenáře jistě zaujme i soubor charakteristických výroků a myšlenek uvedený u každé osobnosti, které mají často platnost i pro naši dobu.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.239.167...)