Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172687 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Současné trendy skenování ve stavebnictví a v příbuzných oborech = Recent trends of scanning in civil engineering and related branches

Rok: 2007
ISBN: 9788001037553
NKP-CNB: cnb001725018
OCLC Number: (OCoLC)187296981
OKCZID: 110260954

Citace (dle ČSN ISO 690):
POSPÍŠIL, Jiří. Současné trendy skenování ve stavebnictví a v příbuzných oborech =: Recent trends of scanning in civil engineering and related branches. V Praze: České vysoké učení technické, 2007, 32 s. Profesorské přednášky, 7/2007. ISBN 978-80-0
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.168.112...)