Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907967 obálek a 878235 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Perspektivní materiályAutor: Jiří Janovec, Jiří Cejp, Josef Steidl
Rok: 2008
ISBN: 9788001041673
NKP-CNB: cnb001825744
OCLC Number: (OCoLC)320203941
OKCZID: 110267287
Vydání: Vyd. 3., přeprac.

Citace (dle ČSN ISO 690):
JANOVEC, Ji��í. Perspektivní materiály. Vyd. 3., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2008. 143 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Učební texty jsou určeny pro posluchače Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury