Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2259984 obálek a 569382 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Design Procedures for Reinforced Concrete Structures

Rok: 2009
ISBN: 9788001042403
NKP-CNB: nkc20091850548
OCLC Number: 320219513
OKCZID: 110269150

Citace (dle ČSN ISO 690):
PROCHÁZKA, Jaroslav a Petr ŠTEMBERK. Design procedures for reinforced concrete structures. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 190 s. ISBN 978-80-01-04240-3.


Anotace

 

Učební texty jsou určeny posluchačům 2.-4. ročníku Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.215.185...)