Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2700977 obálek a 826046 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Garáže: meziválečné garáže v Čechách : zrod nového typologického druhu a proměny stavební kulturyAutor: Vorlík, Petr
Rok: 2011
ISBN: 9788001049242
NKP-CNB: cnb002344272
OKCZID: 111263703

Citace (dle ČSN ISO 690):
VORLÍK, Petr. Garáže: meziválečné garáže v Čechách : zrod nového typologického druhu a proměny stavební kultury. V Praze: Výzkumné centrum průmyslového dědictví :, Fakulta architektury ČVUT, c2011. 135 s.


Digitální objekty

Městská knihovna v Praze (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Autor charakterizuje různé typy prvorepublikových garáží z hlediska architektonického řešení. Zvláštní kapitoly jsou věnovány garážím v rodinných domech, v městské blokové zástavbě, v obchodních palácích, administrativních budovách, hotelech a nájemným hromadným garážím. V příloze se nacházejí vybrané příklady staveb garáží s popisem fotografiemi a půdorysy. Pražské garáže představují: Garáže Praha (dnešní Vinohradská ulice), Grandgaráže Flora (Sudoměřická, Lucemburská na Žižkově), Garage Albert Hozák (Smíchov), Velkogaráže v Holešovicích a Garáže Imperia v Košířích.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)