Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2210577 obálek a 558540 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Scheduling for time-triggered communication protocols =

Autor: Hanzálek, Zdeněk,
Rok: 2012
ISBN: 9788001049914
NKP-CNB: cnb002276848
OKCZID: 111213946

Citace (dle ČSN ISO 690):
HANZÁLEK, Zdeněk. Scheduling for time-triggered communication protocols =: Rozvrhování pro časem řízené komunikační protokoly. V Praze: České vysoké učení technické, 2012, 29 s. Profesorské přednášky, 2/2012. ISBN 978-80-01-04991-4.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.230.1...)