Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2387920 obálek a 594436 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Atlas transportu splavenin a erozního fosforu na území České republiky : v povodích nádrží ohrožených eutrofizací = Atlas of sediment and phosphorus transport into vulnerable reservoirs within the Czech Republic

Autor: Josef Krása, Barbora Jáchymová, Miroslav Bauer, Tomáš Dostál, Václav David, Michal Bečička, Jan Devátý, Luděk Strouhal, Karel Vrána, Pavel Rosendorf, Libor Ansorge, Daniel Fiala, Josef Hejzlar, Jakub Borovec, Jindřich Duras
ISBN: 9788001056356
NKP-CNB: cnb002651661
OKCZID: 115797026

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRÁSA, Josef. Atlas transportu splavenin a erozního fosforu na území České republiky: v povodích nádrží ohrožených eutrofizací : soubor specializovaných map. Vyd. 2. V Praze: ČVUT, Fakulta stavební, 2014, 75 s. ISBN 978-80-01-05635-6


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (44.192.253...)