Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2102257 obálek a 519889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Tovární komíny : pády ikon průmyslového věku

Autor: Martin Vonka, Michal Horáček
ISBN: 9788001064078
NKP-CNB: cnb003082369
OKCZID: 128039551

Citace (dle ČSN ISO 690):
VONKA, Martin. Tovární komíny: pády ikon průmyslového věku. V Praze: České vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2018. 245 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.183...)