Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2114953 obálek a 524838 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dopady první světové války na mezinárodní spolupráci matematiků

Autor: Martina Bečvářová, Ivan Netuka
ISBN: 9788001065402
NKP-CNB: cnb003079970
OKCZID: 128036712

Citace (dle ČSN ISO 690):
BEČVÁŘOVÁ, Martina. Dopady první světové války na mezinárodní spolupráci matematiků. 1. vydání. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2019. 239 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.75...)